30,000 تومان

نویسنده:سامان ضرابی

نام انتشارات:ماهور

تعداد صفحه:103

چاپ:اول86

شمارگان:3300 جلد