۵۰ قطعه طبقه بندی شده گیتار کلاسیک

37,000 تومان

عنوان : 50 قطعه طبقه بندی شده گیتار کلاسیک
نویسنده/نویسندگان : فرزاد امینی
مترجم : –
نام انتشارات : نارون
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 112
چاپ: پنجم/1393
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 4-08-802621-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3000021