۵۰ تمرین برای ردیف نوازی

15,000 تومان

عنوان : 50 تمرین برای ردیف نوازی
نویسنده/نویسندگان : مهرداد ترابی
مترجم : –
نام انتشارات : تصنبف
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 20
تاریخ چاپ: اول/96
شمارگان: 550 نسخه
شابم : 4-48-802623-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4599375