۴۸ پرلود و فوگ باخ

23,000 تومان

عنوان : یوهان سباستین باخ 48 پرلود و فوگ(پیانوی تعدیل شده)
نویسنده/نویسندگان : یوهان سباستین باخ
مترجم : نیماجداری سیفی
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 123
تاریخ چاپ: سوم/1396
شمارگان: 100 نسخه
شابم : 8-31-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 21382-85م
سایر توضیحات :بهمراه لوح فشرده(CD)