۲۶ دونوازی برای گیتار کلاسیک

35,000 تومان

عنوان : 26 دونوازی برای گیتار کلاسیک برای هنرجویان مبتدی و متوسط
نویسنده/نویسندگان : سیامک مهاجر، پیمان فخاریان
مترجم : انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 53
چاپ: دوم/1389
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 7-41-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1074059