۲۲ منتخب آثار یانی

40,000 تومان

عنوان : یانی ( 22منتخب آثار یانی برای پیانو)
نویسنده/نویسندگان : یانی
مترجم : –
نام انتشارات : مرکب سپید
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 136
تاریخ چاپ: پنجم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 9-1-9014502-M
شماره کتابشناسی ملی: 1045685