۲۰ اتود برای ویولن هانس زیت (جلد سوم)

25,000 تومان

عنوان : 20 اتود برای ویولن
نویسنده/نویسندگان :  هانس زیت
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :5
تعداد صفحه: 48
چاپ: اول/1393
شمارگان: 700 نسخه
شابم : 4-20-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2147927