۴۲ قطعه سطح بندي شده تکنوازي گيتار فلامنکو

32,000 تومان

عنوان : 42 قطعه سطح بندی شده تکنوازی گیتار فلامنکو
نویسنده/نویسندگان : خوان مارتین
مترجم : فرزاد امیرانی
نام انتشارات : نارون
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 160
چاپ: سوم/1391
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 9-03-802621-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3000004