یک درس یک روز

20,000 تومان

عنوان : یک درس یک روز : آموزش گیتار کلاسیک
نویسنده/نویسندگان : پل هرفورت
مترجم : حسین دی پیر
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 87
چاپ: هشتم/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 9-34-5556-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8132465م