یکصد و سی آهنگ محلی برای ویولن و ساز های هم کوک

45,000 تومان

عنوان : یکصد و سی آهنگ محلی برای ویولن و ساز های هم کوک
نویسنده/نویسندگان : سعید زرنیخی
مترجم :-
نام انتشارات : تهران : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 104
چاپ: سوم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 4-85-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2563303م

در انبار موجود نمی باشد