یوهان سباستیان باخ(انوانسیون ها)

12,000 تومان

عنوان : یوهان سباستین باخ(انوانسون ها برای پیانو)
نویسنده/نویسندگان : یوهان سباستین باخ
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 67
تاریخ چاپ: اول/1389
شمارگان: 1500 نسخه
شابم: 2-08-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2194569
سایر توضیحات : به همراه لوح فشرده(CD)