یاس سپید

12,000 تومان

عنوان : یاس سپید (76 قطعه از استاد محمود مبتسم)
نویسنده/نویسندگان : محمود مبتسم
مترجم : –
نام انتشارات : مشهد : شاملو
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 88
چاپ: اول/1389
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 5-102-116-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 2078662