گیتار من

7,000 تومان

عنوان : گیتار من (سرود ها و ترانه های ویکتور خارا)
نویسنده/نویسندگان : ویکتور خارا
مترجم : محمد حسن سجودی
نام انتشارات : نقش مانا
تعداد جلد :-
تعداد صفحه: 96
چاپ: اول-1388
شمارگان: – نسخه
شابک : 6-67-7418-964-978