گزیده ی ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران

70,000 تومان

عنوان : گزیده ی ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران
نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت
مترجم : –
نام انتشارات : مشهد : واژیران
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 176
چاپ: اول/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 5-1-9014599-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4215697