گزیده سونات های پیانو

27,000 تومان

عنوان : موتسارت(گزیده سونات های پیانو)
نویسنده/نویسندگان : موتسارت
مترجم : منصوره گرگین زاده
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 168
تاریخ چاپ: ششم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 1-27-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 23692-83م
سایر توضیحات: همراه با سی دی CD