گزیده آثار جواد معروفی برای پیانو

15,000 تومان

عنوان : گزیده آثار استاد جواد معروفی برای پیانو
نویسنده/نویسندگان : جواد معروفی
مترجم : –
نام انتشارات : پارت
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 168
تاریخ چاپ: پنجم/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-2-0-5664-964
شماره کتابشناسی ملی: 11210-77م