گام و آرپژ برای پیانو

40,000 تومان

عنوان : گام و آرپژ
نویسنده/نویسندگان : ن.و.شیرینسکای
مترجم : دلبر حکیم آوا، میربابا میررحیم
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 107
تاریخ چاپ: دوم/1396
شمارگان: 500 نسخه
شابک : 4-39-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 21318-85م