گام های گیتار کلاسیک

75,000 تومان

عنوان : گام های گیتار کلاسیک
نویسنده/نویسندگان : امیر جاویدان
مترجم : –
نام انتشارات :هنر و فرهنگ
تعداد جلد :-
تعداد صفحه: 426
چاپ: دوم زمستان1393
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 4-00-802616-0-979