گام ، آرپژ و آکوردهای شکسته

20,000 تومان

عنوان : گام،آرپژ و آکوردهای شکسته
نویسنده/نویسندگان : اسکار برینگر – ت.ف دانهیل
مترجم : محمدرضا گرگین زاده
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 74
تاریخ چاپ: ششم/1391
شمارگان: 2000 نسخه
شابم: 0-67-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4344-76م