کوچه ی خیال

35,000 تومان

عنوان : کوچه ی خیال (قطعات برگزیده استانبولی به روایت گیتار)
نویسنده/نویسندگان : رضا فدائی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران: نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 80
چاپ: دوم/1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 4-91-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4483840