کهکشان ویلن

20,000 تومان

عنوان : کهکشان ویلن، برگزیده ای از قطعات جاودانه ی کلاسیک و فلکور سراسر دنیا با مجوز رسمی جهت بهره گیری از منابع کالج سلطنتی موسیقی انگلستان
نویسنده/نویسندگان : بهزاد عصاره پور
مترجم : بهزاد عصاره پور
نام انتشارات : تهران : نشر هستان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 96
چاپ: اول/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 1-18-802612-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4137775