کنترپوان تنال

40,000 تومان

عنوان : کنترپوان تنال : آهنگسازی به شیوه ی باخ
نویسنده/نویسندگان : علیرضا مشایخی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 144
چاپ: اول/1393
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 1-37-8772-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 3330725