کارل چرنی اپوس۷۷۷

40,000 تومان

عنوان : کارل چرنی(اپوس777)
نویسنده/نویسندگان : کارل چرنی
مترجم : نشر نای ونی
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 47
تاریخ چاپ: اول/1391
شمارگان: 1100 نسخه
شابم : 4-33-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2970045
سایر توضیحات: دارای صفحات مصور