کارل چرنی اپوس ۱۳۹

30,000 تومان

عنوان : کارل چرنی(اپوس139)
نویسنده/نویسندگان : کارل چرنی
مترجم : نشر نای ونی
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 116
تاریخ چاپ: اول/1390
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 8-19-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 23333443
سایر توضیحات: به همراه یک لوح فشرده آموزشی