کاربردی ترین ریتم ها و آکوردها برای گیتار و ارگ

30,000 تومان

عنوان : کاربردی ترین ریتم و آکورد ها برای گیتار و ارگ(کیبورد)
نویسنده/نویسندگان : مرتضی سرآبادانی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 116
تاریخ چاپ: اول بهار/1387
شمارگان: 1500 نسخه
شابک کتاب : 9-54-124-9651-978
شابم: M-9014509-4-3