کابل Klotz -018 MIDI

125,000 تومان

نام محصول:کابل Klotz -018 MIDI

اندازه:1/8m

هسته:مس

روکش:PVC بدون سرب