چهل قطعه برای سنتور

24,000 تومان

عنوان : چهل قطعه برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 104
چاپ: دوم/1389
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 5-96-6409-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8325634م