چهل سال پاپ جلد چهارم

40,000 تومان

عنوان : چهل سال پاپ (جلد چهارم)
نویسنده/نویسندگان : عباس براری(پیمان)
مترجم : –
نام انتشارات : تهران: رهام
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 110
چاپ: چهارم/1393
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 0-25-5696-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8018091م