چهل سال پاپ جلد دوم

30,000 تومان

عنوان : چهل سال پاپ (جلد دوم)
نویسنده/نویسندگان : عباس براری(پیمان)
مترجم : –
نام انتشارات : تهران: رهام
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 110
چاپ: چهارم/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 6-23-5696-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8018091م