چرنی اپوس۸۴۹

20,000 تومان

عنوان : کارل چرنی اپوس 849
نویسنده/نویسندگان : کارل چرنی
مترجم : انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه:57
تاریخ چاپ: سوم/1391
شمارگان: 1000 نسخه
شابم: 2-59-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1191645
سایر توضیحات : 30 اتود در تکنیک پیانو