چرنی اپوس ۵۹۹

25,000 تومان

عنوان : کتاب چرني اپوس 599 روش عملي نواختن پيانو براي مبتديان
نویسنده/نویسندگان : کارل چرنی
مترجم : حسین دی‌پیر
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 95
تاریخ چاپ: اول/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 2-17-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3123512