چرنی اپوس ۲۹۹

40,000 تومان

عنوان : کارل چرنی اپوس299 مکتب سرعت در نواختن پیانو
نویسنده/نویسندگان : کارل چرنی
مترجم : ندا علی غنی
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 120
تاریخ چاپ: دوم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 4-26-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3419583
سایر توضیحات: مکتب سرعت در نواختن پیانو به ویرایش ویلارد پالمر