چرخ نیلوفری

25,000 تومان

عنوان : چرخ نیلوفری (20 تمرین مفید برای تار و سه تار)
نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت، علیرضا جواهری
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : کیوان ساکت
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 24
چاپ: سوم/1381
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 4-22-802610-M
شماره کتابشناسی ملی: 8510984م