پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران

18,000 تومان

عنوان : پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران : تاملی بر مفاهیم کلاسیک، مردمی، مردم پسند
نویسنده/نویسندگان : ساسان فاطمی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 156
چاپ: اول/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 7-35-8772-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 3235924