پیانیست

55,000 تومان

عنوان : پیانیست (مجموعه 40قطعه خاطره انگیز برای پیانو)
نویسنده/نویسندگان : محمدعلی اکبری
مترجم : –
نام انتشارات : سایه
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 136
تاریخ چاپ: سوم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 6-5-93739-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3641878