پیانیست پارسی

23,000 تومان

عنوان : پیانیست پارسی
نویسنده/نویسندگان : جلیل سجاد
مترجم : –
نام انتشارات : کاوشیار
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 143
تاریخ چاپ: اول/1389
شمارگان: 5000 نسخه
شابک : 9-0-91720-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 2013977
سایر توضیحات : آموزش کوک و توضیح اصطلاحات موسیقی ایرانی-ساختار ردیف-دستگاه و آوازهای-موسیقی ایرانی-چگونگی نوازندگی جواب آواز