پیانو گرند Weber W150

    165,000,000 تومان

    طول:150سانتی متر
    عرض:140سانتی متر
    تعداد کلاویه:88
    تعداد پدال:3