پیانو ایرانی

14,000 تومان

عنوان : پیانو ایرانی(کتاب اول)
نویسنده/نویسندگان : منیژه سعیدی
نام انتشارات : شبنم دانش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 117
تاریخ چاپ: اول /1393
شمارگان: 1000 نسخه
شابک کتاب : 9-54-124-9651-978
شماره کتابشناسی ملی: 3082272
سایر توضیحات : کتاب حاضر بر اساس دستور مقدماتی تار و سه تار،هنرستان(روح الله خالقی) برای پیانو ایرانی تنظیم شده است.