پیانو آسان (جلد ۱)

22,000 تومان

عنوان : پیانو آسان (باروک تا معاصر)
نویسنده/نویسندگان :ناصر جهان آرای
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه:65
تاریخ چاپ: اول/1394
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 1-39-802617-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4132265