پژواک

12,000 تومان

عنوان : پژواک(مجموعه ای از خاطره انگیزترین آهنگها)
نویسنده/نویسندگان : عباس براری
مترجم : –
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 112
تاریخ چاپ: دوم/1387
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 8-178-5696-964
شماره کتابشناسی ملی: 3736-80م