پنجه ی سه تار

10,000 تومان

عنوان : پنجه ی سه تار : تئوری موسیقی، معرفی سه‌تار، بخش عملی، تمرین، تاریخچه
نویسنده/نویسندگان : سعید محمدی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 44
چاپ: یکم/1386
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 0-37-802603-M
شماره کتابشناسی ملی: 8520259م

در انبار موجود نمی باشد