پنجاه قطعه ی ساده برای گیتار کلاسیک

20,000 تومان

عنوان : پنجاه قطعه ی ساده برای گیتار کلاسیک: آثاری از سور، آگوادا، کارکاسی، کارولی، جولیانی، کریگور، سانز، دوویزه، فراندیری، دولند، موزارت و تارگا
نویسنده/نویسندگان : کیوان کاوه
مترجم : –
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 79
چاپ: چهارم/1392
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 8-58-5696-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 829615م