پنجاه ردیف برای ردیف نوازی

15,000 تومان

عنوان : پنجاه ردیف برای ردیف نوازی (برای سه تار و برای تار)
نویسنده/نویسندگان : مهرداد ترابی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر تصنیف
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 22
چاپ: اول/1396
شمارگان: 550 نسخه
شابم : 4-48-802623-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4599375