پایه سازهای بادی هرکولس مدل HA100

260,000 تومان

مناسب سازهای بادی کرنت ، ترومپت ، ترومبون، فرنچ هورن