ویولن (کتاب اول و دوم)

20,000 تومان

عنوان : ویولن کتاب اول ودوم : برای نوآموزان و هنرجویان هنرستانها و کلاسهای موسیقی ملی
نویسنده/نویسندگان : روح الله خالقی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر سرود
تعداد جلد :2 جلد در یک مجلد
تعداد صفحه: 122
چاپ: سی و ششم/1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 3-82-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2463146