ویولن دست ساز حرفه ای William Gilkes

12,600,000 تومان

نام محصول : ویولن دست ساز حرفه ای William Gilkes

سایز : 4/4

صفحه رویی : اسپیروس

صفحه پشتی و کلاف : افرا

فیتینگ : آبنوس

خرک : Aubert

گریف : آبنوس

رنگ : Oil

ساخت : دست ساز چینی