ویولن در ۲۸ جلسه

30,000 تومان

عنوان : ویولن در 28 جلسه
نویسنده/نویسندگان : کریگ دانکن
مترجم : بهزاد لیمویی
نام انتشارات : تهران : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 64
چاپ: اول/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 1-50-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3793458