ویلا لوبوس

17,500 تومان

عنوان : تکنوازی گیتار کلاسیک ویلا لوبوس
نویسنده/نویسندگان : ویلا لوبوس
مترجم : امیر جاویدان
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 90
چاپ: اول/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 8-31-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 384086