ولفارت ۶۰ اتود براي ويولن اپوس ۴۵ (کتاب ۱ و ۲)

25,000 تومان

عنوان : ولفارت 60 اتود براي ويولن اپوس 45 (کتاب 1 و 2)
نویسنده/نویسندگان : ولفارت
مترجم : شیرین رفاه
نام انتشارات : نارون
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 51
چاپ: دوم/1393
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 5-4-9014569-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1833-1884م