هوشنگ ظریف : ۲۸ قطعه برای تار و سه تار

13,000 تومان

عنوان : هوشنگ ظریف : 28 قطعه برای تار و سه تار
نویسنده/نویسندگان : هوشنگ ظریف
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 112
چاپ: دوم/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 2-92-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3274173